Nieuw Poppodium Grenswerk in Venlo
Door op 11 oktober 2014

Het roemruchte poppodium Perron 55 voorheen OOC te Venlo, waar in het verleden imponerende bands hebben opgetreden is niet meer. Maar niet getreurd. Niet dat Venlo het zonder poppodium moet gaan doen. De deuren van Perron 55 moge dan we gesloten zijn, het nieuwe podium Grenswerk doet zijn intrede.

Waar Perron 55 nog buiten de rand van het centrum was gesitueerd, ligt het nieuwe Grenswerk pal in het centrum. Volgens hoofdprogammeur Johan Hauser is dit een groot voordeel. Door Grenswerk in het centrum te situeren wordt aansluiting gezocht bij de horeca in Venlo. Men gaat er van uit dat de nieuwe locatie drempelverlagend maar ook grensoverschrijdend werkt. Het nieuwe poppodium Grenswerk heeft als doelstelling een verbindende factor te zijn voor het publiek in Venlo. Meer toegankelijke muziek gericht op een breed publiek, waarbij de alternatieve sector, in welke vorm dan ook, volgens de nieuwe hoofdprogrammeur niet wordt vergeten.

Oud directeur en programmeur Tim Gaal, zelf DJ met roots in de dance, zal zich dan ook meer bezighouden met de programmering rondom dancecultuur. Terwijl Johan Hauser als nieuw hoofd programmering, voorheen journalist bij L1 en programmeur bij Zomerparkfeest Venlo, zich in de bredere programmering zal bezighouden.

Grenswerk dankt zijn naam aan het opzoeken van de grenzen, het slijten van barrieres en over de grens heen kijken. Figuurlijk, maar in Venlo is deze naam ook heel erg letterlijk te nemen daar de Duitse grens letterlijk op een steenworp afstand te vinden is.

15 oktober is de opening, terwijl op vrijdag 17 oktober Milow de eer heeft om als eerste artiest op de planken te mogen staan. Daarbij is dit ook direct de eerste keer dat Grenswerk is uitverkocht.

Voor verdere info en de programmering: http://grenswerk.nl

    Written in Music suggesties