Jordi Savall – Hespèrion XXI – Openingsconcert FOMU2015
Door op 29 augustus 2015

“Let the dance begin” dachten de samenstellers van de 2015 editie van het Festival Oude Muziek Utrecht vast toen ze Hespèrion XXI contracteerden voor het openingsconcert. Het festival wil de Engelse identiteit blootleggen en begon met een dwarsdoorsnede van Elizabethaanse consortmuziek door het vermaarde gamba-ensemble dat geleid wordt door Jordi Savall.

Hespèrion XXI schuwt doorgaans het experiment niet, met programma’s die zich bewegen over het snijpunt van verschillende culturen.

Festivaldirecteur Xavier Vandamme noemde in zijn toespraak enige krachtpunten van het festival, die door dit optreden slechts bescheiden werden gecelebreerd. Met name het innovatieve en experimentele karakter waarmee het FOMU zijn mondiale leiderspositie serieus wil nemen – en dat telkens weer met stijgende bezoekersaantallen wordt gewaardeerd – bleef tijdens dit concert onderbelicht. De Newcastle Kingsmen verrasten de overvolle zaal met een hilarische, maar indrukwekkende sabeldans als openingsact. Ook was het programma exemplarisch voor de beïnvloeding van de Engelse muziek vanuit het continent. De bewerkingen van vocale muziek klonken weldadig en sereen en de vele contrasten in ritme, tempo en articulatie werden met name in het eerste gedeelte haarscherp neergezet.

Het klankspectrum van het repertoire uit de gouden eeuw van de gamba was voor dit ensemble wat beperkt en de kracht lag hem in de nuances. In het vervolg leek routine echter de overhand te nemen, die na de pauze slechts in twee dansen van William Brade werd doorbroken. Ein Scottisch Tanz werd door Savalls gewaagde intonatie een levendige imitatie van een doedelzak en Der Satyrn Tanz kreeg de uitvoerenden en het publiek weer op het puntje van de stoel. Met maar liefst twee toegiften – Franse en Duitse muziek – werd het concert besloten.

Zo begon het festival vrijdag – typisch Engels – enigszins gereserveerd.

Written in Music Nieuwsbrief