5 Jaar Written in Music!!!
Door op 12 november 2014

Trots is het juiste woord dat wij kunnen verzinnen als we bedenken dat we met Written in Music alweer vijf jaar bezig zijn. Het waren vijf zeer spannende jaren waarin we hebben geknokt om met onze manier van recensies en concertverslagen doen ons bekend te maken, maar vooral met onze uitbundige specials en al helemaal door de door ons georganiseerde concerten onze plaats binnen de gevestigde orde van muziekmagazines meer dan verdient hebben.

5 jaar Written in Music

Vijf jaar geleden zag het landschap er voor online magazines nogal anders uit. Er werd zelfs nog wat sceptisch over gedaan. Print was toen nog voor velen (vooral die magazines zelf) de geldende norm, terwijl wij juist mogelijkheden zagen om in een nieuwe vorm online muziekjournalistiek een mooie verdieping te geven. Daarbij wilden we vanaf het begin schrijven over muziek in de breedte: van metal naar klassiek, van roots naar jazz en van world naar electronica. Een online magazine voor muziekliefhebbers gemaakt door journalisten met een diepe liefde voor muziek.

Waar vele online magazines ondertussen alweer omgevallen zijn omdat ze te weinig content leveren hebben wij, omdat we ons omringd zien door een fijne groep van trouwe journalisten die zich bij Written in Music helemaal thuis voelen en de uitdaging aanpakken om zichzelf met het schrijven over muziek steeds weer opnieuw uit te vinden, een grote hoeveelheid aan content kunnen plaatsen die constant verrast. In vijf jaar en met in ogenschouw genomen dat we begonnen met een kleine redactie, is het ons gelukt om nu al reeds 6500 stukken te hebben gepubliceerd. Iets waar we bijzonder trots op zijn.

De lijst van ondernomen activiteiten is zeer groot (al doen we hieronder wel een lijst van enkele hoogtepunten), maar het allerfijnst is dat we al net zoveel plannen voor de toekomst hebben. Zoveel meer om uit te proberen en jullie constant te blijven verrassen. Muziek blijft in beweging en het zou ook wel heel dom zijn daar niet volledig in mee te gaan. Trots zijn is een mooi gegeven, trots blijven is de ambitie.

Enkele hoogtepunten uit vijf jaar Written in Music: